Härkki, T., & Rönkkö, M.-L. (2023). Student craft teachers’ garment-fitting process analysed using qualitative video analysis. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 30(1), 46–61. https://doi.org/10.7577/TechneA.4949