Carlsen, K., Johansson, M., & Koch, M. (2022). Förord. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 29(2), i-iii. https://doi.org/10.7577/TechneA.5021 (Original work published 07 september 2022)