Isachsen, S., & Reitan, J. B. (2023). Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 30(2), 47–66. https://doi.org/10.7577/TechneA.5176