Gåfvels, C., Lindberg, V., & Skarelius ,H. (2024). Sy ihop: Kommunikativa resurser i olika (slöjd)bedömningshandlingar. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31(1), 82–100. https://doi.org/10.7577/TechneA.5334