Kröger, T., Turunen, V., & Kaipainen, M. (2024). Student teachers’ attitudes to materials in the contexts of crafting and consuming. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31(1), 14–28. https://doi.org/10.7577/TechneA.5342