Omwami, A., Lahti, H., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2024). Creating inspiration by developing digital mood boards in student teams. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31(1), 65–81. https://doi.org/10.7577/TechneA.5361