Veeber, E., Syrjäläinen, E., & Lind, E. (2015). A discussion of the necessity of craft education in the 21st century. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 22(1). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/875