Johansson, Marléne, och Viveca Lindberg. 2017. ”Att lära Sig Se trådraken – Om Tvekan Och fokusförskjutning På väg Mot förändrat Kunnande”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 24 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1758.