Hilmola, Antti Jaakko, och Eila Lindfors. 2017. ”Pupils’ Performance in Managing the Holistic Craft Process”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 24 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1808.