Seitamaa-Hakkarainen, Pirita. 2017. ”Editorial”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 24 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2172.