Porko-Hudd, Mia, Sinikka Pöllänen, och Eila Lindfors. 2018. ”Common and Holistic Crafts Education in Finland”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 25 (3):26-38. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3025.