Brink, Helen, Nina Kilbrink, och Niklas Gericke. 2021. ”Teaching Modelling Using Digital Design Tools: Experiences of Swedish Secondary School Technology Teachers ”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28 (2):432-38. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4293.