Forsell, Caroline, Susanne Engström, och Per Norström. 2021. ”Teachers’ Attitudes to Teaching Introductory Solid Mechanics in Upper Secondary School”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 28 (2):448-54. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4294.