Williams, John, och Maria Svensson. 2021. ”Section II, Introduction”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 28 (2):iv-iv. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4410.