Yliverronen, Virpi, och Jeffrey Buckley. 2021. ”Section IV, Introduction”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28 (2):viii-viii. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4412.