Stables , Kay, och Donal Canty. 2021. ”Section V, Introduction”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28 (2):ix-ix. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4413.