Porko-Hudd, Mia. 2021. ”Förord”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 28 (3):i-ii. https://doi.org/10.7577/TechneA.4488.