Westerlund, Stina. 2021. ”Slöjdämnet och karriärreformen: Förstelärares berättelser om uppdrag och professionell utveckling”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 28 (4):49-72. https://doi.org/10.7577/TechneA.4725.