Carlsen, Kari, Marléne Johansson, och Marie Koch. (2022) 2022. ”Förord”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 29 (2):i-iii. https://doi.org/10.7577/TechneA.5021.