Gåfvels, Camilla, Viveca Lindberg, och Hanna Skarelius . 2024. ”Sy ihop: Kommunikativa resurser i olika (slöjd)bedömningshandlingar”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 31 (1):82-100. https://doi.org/10.7577/TechneA.5334.