Kröger, Tarja, Virpi Turunen, och Minna Kaipainen. 2024. ”Student teachers’ attitudes to materials in the contexts of crafting and consuming”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 31 (1):14-28. https://doi.org/10.7577/TechneA.5342.