Omwami, Anniliina, Henna Lahti, och Pirita Seitamaa-Hakkarainen. 2024. ”Creating inspiration by developing digital mood boards in student teams”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 31 (1):65-81. https://doi.org/10.7577/TechneA.5361.