Aljabaly, Mariam, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, och Kaiju Kangas. 2024. ”Teachers’ Perceptions of the Maker Mindset and its Facilitation”. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 31 (1):46-64. https://doi.org/10.7577/TechneA.5582.