Veeber, Eva, Erja Syrjäläinen, och Ene Lind. 2015. ”A Discussion of the Necessity of Craft Education in the 21st Century”. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap 22 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/875.