Andersson, J., Brøns-Pedersen, L. och Illum, B. (2016) ”Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 23(2). Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1274 (åtkomstdatum: 16januari2021).