Andersson, J., Brøns-Pedersen, L. och Illum, B. (2016) ”Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 23(2). Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1274 (åtkomstdatum: 22 september 2023).