Fauske, L. B. (2016) ”Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 23(2). Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1560 (åtkomstdatum: 4 mars 2024).