Hilmola, A. J. och Lindfors, E. (2017) ”Pupils’ performance in managing the holistic craft process”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 24(1). Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1808 (åtkomstdatum: 28 maj 2022).