Häsänen, U., Lepistö, J. och Rönkkö, M.-L. (2018) ”Students confronting risks during holistic craft processes”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(1), s. 31–48. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1872 (åtkomstdatum: 3 juni 2023).