Marjanen, P., Lindfors, E. och Ketola, S. (2018) ”School Craft in Memories of Three Generations”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(1), s. 1–16. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2163 (åtkomstdatum: 9 februari 2023).