Maapalo, P. och Hartvik, J. (2019) ”Mulighetsrom for trearbeid: med utgangspunkt i øyeblikksbilder av elevarbeider”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 26(1), s. 1–26. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2837 (åtkomstdatum: 21 juni 2024).