Kokko, S. och Räisänen, R. (2019) ”Craft education in sustaining and developing craft traditions: Reflections from Finnish craft teacher education”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 26(1), s. 27–43. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2911 (åtkomstdatum: 28juli2021).