Larsson, A. E. och Lind, K. M. (2019) ”Myten om Ronja Vikingadotter”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 26(1), s. 109–116. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3055 (åtkomstdatum: 13 juli 2024).