Myrskog, S. och Högväg, J. (2020) ”Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 27(1), s. 70–87. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3427 (åtkomstdatum: 21 maj 2024).