Kokko, S., Kouhia, A. och Kangas, K. (2020) ”Finnish craft education in turbulence: Conflicting debates on the current National Core Curriculum”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 27(1), s. 1–19. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3562 (åtkomstdatum: 16 april 2024).