Haukeland, P. I. och Sidsel , S. (2020) ”Crafting Nature, Crafting Self: An ecophilosophy of friluftsliv, craftmaking and sustainability”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), s. 49–63. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3695 (åtkomstdatum: 7mars2021).