Reid, C., Buckley, J. och Dunbar, R. (2021) ”Investigating the Effect of Engineering Student’s Spatial Ability and Expertise on General Complex Problem Solving ”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 72–81. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4283 (åtkomstdatum: 24 oktober 2021).