Hallström, J. (2021) ”Evaluating an Intervention to Improve Secondary Pre-Service Teachers’ Conceptions of Feedback in Technological Systems”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 204–212. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4288 (åtkomstdatum: 21 juli 2024).