Brink, H., Kilbrink, N. och Gericke, N. (2021) ”Teaching Modelling Using Digital Design Tools: Experiences of Swedish Secondary School Technology Teachers ”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 432–438. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4293 (åtkomstdatum: 13juni2021).