Forsell, C., Engström, S. . . och Norström, P. (2021) ”Teachers’ Attitudes to Teaching Introductory Solid Mechanics in Upper Secondary School”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 448–454. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4294 (åtkomstdatum: 28 november 2021).