Schut, A. (2021) ”Design Feedback that Stimulates Children’s Creative Thinking: A Feedback Intervention”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 128–139. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4323 (åtkomstdatum: 13 juli 2024).