Hoebeke, S., Strand, I. och Haakonsen, P. (2021) ”Programming as a New Creative Material in Art and Design Education”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 233–240. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4325 (åtkomstdatum: 31 mars 2023).