Soobik, M. (2021) ”Estonian Class Teachers’ Views on Creativity and Facilitating Creativity in Technology Education”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 392–399. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4327 (åtkomstdatum: 13juni2021).