Canty, D., Seery, N., Buckley, J. och Dunbar, R. (2021) ”A Conceptual Framework for Assessment of Learning in Technology Classroom Based Assessments”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 213–220. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4334 (åtkomstdatum: 13juni2021).