Khunyakari, R. (2021) ”Tasks for Mediating the Process of Knowing and Learning to Design and Make”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 357–366. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4336 (åtkomstdatum: 1 december 2021).