Kaipainen, J. och Lindfors, E. (2021) ”Reducing Occupational Safety Incidents as a Precondition to Teaching Technology in Special Education”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. 340–347. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4349 (åtkomstdatum: 1 december 2021).