Williams, J. och Svensson, M. (2021) ”Section II, Introduction”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. iv-iv. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4410 (åtkomstdatum: 3 december 2022).