Yliverronen, V. och Buckley, J. . (2021) ”Section IV, Introduction”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. viii-viii. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4412 (åtkomstdatum: 21 februari 2024).