Stables , K. . och Canty, D. (2021) ”Section V, Introduction”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), s. ix-ix. Tillgänglig vid: https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4413 (åtkomstdatum: 12juni2021).