Porko-Hudd, M. (2021) ”Förord”, Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(3), s. i-ii. doi: 10.7577/TechneA.4488.